registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011290


KURZY PRO PRAHU

vypsané do června 2020

Název kurzu: Praktický kurz rodinného mediátora (6 dnů)