registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473


KURZY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

vypsané do června 2020

Název kurzu: Praktický kurz rodinného mediátora (6 dnů)