registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473


NABÍDKA KURZŮ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

(Propozice)

Název kurzu: Praktický kurz rodinného mediátora (6 dnů)

Komu je kurz určen:Kurz je určen pro pracovníky OSPOD, sociální pracovníky a pracovníky soudů Středočeského kraje.
Časové rozmezí:Dvakrát tři dny, 9:00 – 16:30
Místo konání:Na pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy
Garantem kurzu:Je Ing. Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice: Jedná se o 2 třídenní moduly. Tento kurz je základem pro praktické využívání mediace a mediačních technik. Kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro vedení mediace a profesionální vyjednávání. - budete umět používat techniky aktivního naslouchání - získáte mediační znalosti, techniky a dovednosti - budete umět vést mediaci - naučíte se profesionálně vyjednávat. Na konci kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.