KDO JSME

Kappa Beta Institut, z.s. je neziskovou organizací a je zřízen podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účelem spolku je zejména propagace mediace jako metody alternativního řešení konfliktů v České republice a zvyšování povědomí o mediaci mezi laickou veřejností, ale též i odbornou veřejností, zejména mezi soudci, advokáty, podnikovými právníky a sociálními pracovníky.
Neziskové organizaci byly uděleny akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstvem vnitra jako vzdělávací instituci.
Dále Kappa Betě Institutu, z.s. bylo uděleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra dalších 8 akreditovaných výcviků a kurzů mediace (úvod do mediace, mediace, mediátor, rodinná mediace, rodinná mediace a interdisciplinární spolupráce, školní mediace).

PROJEKTY

MEDIAČNÍ CENTRUM

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192
Datum zahájení: 01. 07. 2021 Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2023

RODINNÁ FACILITACE

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192
Datum zahájení: 01. 07. 2021 Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2023