Facilitace

Facilitace je technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Je velmi užitečným praktickým nástrojem komunikace, který ve své podstatě usnadňuje provázení skupiny lidí procesem jejich jednání, podněcuje jejich proaktivitu a motivaci podílet se na společném úsilí.

Zajištění facilitátora

Pokud máte zájem o zajištění facilitátora kontaktujte nás na telefonním čísle 
+420 739 081 412, nebo napište e-mail na adresu info@kappabetainstitut.eu

Školení facilitace

Pokud máte zájem o školení facilitace kontaktujte nás na telefonním čísle 
+420 739 081 412, nebo napište e-mail na adresu info@kappabetainstitut.eu