NAŠE VIZE

Vizí Kappa Beta Institutu, z.s. je šířit myšlenky mediace a nenásilné komunikace mezi širokou veřejností, která pak bude profitovat ze vstřícnějších a otevřenějších postojů, názorů a větší míry empatie. Postupnými kroky chce prosazovat systémové změny pro využití mediace. Orientujeme se na vzdělání v oblasti mediace, poskytujeme přednáškovou činnost pro laickou i odbornou veřejnost.

Připravili jsme a provádíme kurzy pro výcvik mediátorů a jejich přípravu na zkoušku mediátora podle zákona o mediaci. Kurzy mediace poskytujeme i veřejné správě formou akreditovaných vzdělávacích programů pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí, sociálních službách, veřejném opatrovnictví a při přestupkovém řízení.

Do budoucna je naším přáním, aby každá obec, každá škola, každá veřejná instituce, jako jsou například nemocnice nebo domovy důchodců, měla svého mediátora, nebo alespoň měla takového mediátora v blízkém dosahu, aby občané, rodiče, žáci, pacienti a klienti měli přístup k mediaci jako nástroji pro řešení konfliktů a složitých životních situací.

NAŠE CÍLE

Cílem Kappa Beta Institut, z.s. je rovněž prosazování zájmů a názorů mediátorů a zapsaných mediátorů a také případná legislativní iniciativa v zájmu rozvoje mediace, systémová podpora mediátorů a zapsaných mediátorů. Současně chceme, aby mediace byla chápana jako široce pojatý nástroj pro řešení konfliktů, nejen v úzkém smyslu jako součást civilního soudního procesu.

Na dosažení těchto cílů spolupracujeme s dalšími organizacemi, veřejnou správou a profesionály v každém oboru. Věříme, že mediace je schopná kvalitně měnit život každého jednotlivého člověka.