NAŠE VIZE

Vizí Kappa Beta Institutu, z.s. je šířit myšlenky mediace a nenásilné komunikace do společnosti, která pak bude profitovat ze vstřícnějších a otevřenějších postojů, názorů a větší míry empatie. Postupnými kroky chce prosazovat systémové změny pro široké využití mediace, proto směřujeme do oblasti vzdělávání v oblasti mediace, máme přednáškovou činnost pro laickou i odbornou veřejnost.

Připravili jsme a provádíme kurzy pro výcvik mediátorů a jejich přípravu na zkoušku mediátora podle zákona o mediaci. Kurzy mediace poskytujeme i veřejné správě formou akreditovaných vzdělávacích programů pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí, sociálních službách, veřejném opatrovnictví a při přestupkovém řízení.

Do budoucna je naším přáním, aby každá obec, každá škola, každá veřejná instituce, jako jsou nemocnice nebo domovy důchodců, měla svého mediátora, nebo alespoň měla takového mediátora v blízkém dosahu, aby občané, rodiče, žáci, pacienti a klienti měli přístup k mediaci jako nástroji pro řešení konfliktů.

NAŠE CÍLE

Cílem Kappa Beta Institut, z.s. je rovněž prosazování zájmů a názorů mediátorů a zapsaných mediátorů a také případná legislativní iniciativa v zájmu rozvoje mediace, systémová podpora mediátorů a zapsaných mediátorů. Současně chceme, aby mediace byla chápana jako široce pojatý nástroj pro řešení konfliktů, nejen v úzkém smyslu jako součást civilního soudního procesu.

Na dosažení těchto cílů spolupracujeme s dalšími organizaci, veřejnou správou a profesionály v každém oboru. Věříme, že mediace je schopně měnit život každého jednotlivého člověka.