Mediace

V mediaci mediátor pomáhá stranám mluvit spolu a porozumět si navzájem, a následně najít společnou shodu. Mediace se často používá v situacích, kdy lidé nechtějí řešit spor soudní cestou, nebo kdy soudní proces není efektivní nebo vhodný. Kappa Beta Institut se zabývá zejména rodinnou mediací, která řeší záležitosti rodinného charakteru zejména péči o děti, rozdělení majetku, rozvod, nastavení komunikace v rodině.

Bezplatná mediace

Pokud máte zájem o bezplatnou mediaci kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 739 081 412, nebo napište e-mail na adresu info@kappabetainstitut.eu

Školení mediace

Pokud máte zájem o školení mediace kontaktujte nás na telefonním čísle 
+420 739 081 412, nebo napište e-mail na adresu info@kappabetainstitut.eu