MEDIAČNÍ CENTRUM

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

Název projektu: Mediační centrum

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi, které chce zužitkovat v nové službě „Mediačního centra“. V případě rozvodu/rozchodu rodičů, partnerů (CS) a poskytnout CS rychlou a efektivní pomoc při řešení složitých rodinných situací formou mediace. Služba je zaměřena na zvyšování kompetencí CS, kteří prostřednictvím náhledu na vlastní situaci, uvědomováním si vlastních pozic, potřeb a emocí budou schopni se dohodnout na perspektivním postupu. Pilotní ověření po dobu dvou let bude zapojena CS v počtu 390 osob. Součástí projektu bude realizace a ověření metodiky služby.

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink rodinné facilitace poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám. Pilotní ověření v předkládaném projektu bude vyškolena CS v počtu 55, které vstoupí do programu a získají osvědčení. Součástí projektu bude realizace příručky „Rodinná facilitace“.


Otevírací doba Mediačního centra:

Pondělí: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Úterý: 13:00 - 16:00

Kappa Beta Institut, z.s.

+420 739 081 412

info@kappabetainstitut.eu


PROGRAM BEZPLATNÉ RODINNÉ MEDIACE JE URČENA KLIENTŮM KTEŘÍ SPLŇUJÍ TYTO KRITÉRIA:

 • vaši situace řeší OSPOD v Hlavním městě Praha
 • příjmy rodiny jsou nižší než tyto:
 • 1 dítě: celkový příjem do 30.000,- Kč měsíčně
 • 2 děti: celkový příjem do 35.000,- Kč měsíčně
 • 3 děti: celkový příjem do 40.000,- Kč měsíčně
 • 4 děti: celkový příjem do 45.000,- Kč měsíčně

NESPLŇUJETE KRITÉRIA BEZPLATNÉHO PROGRAMU MEDIACE? RÁDI VÁM POSKYTNEME DALŠÍ MEDIAČNÍ SLUŽBY. PRO VÍCE INFORMACÍ PŘEJDĚTE NA:

www.katerinabelkova.eu

MEDIÁTOR JE PROSTŘEDNÍK MEZI RODIČI, KTERÝM POMÁHÁ ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:

 • rozvod / rozchod rodičů
 • výživné na děti
 • úprava styku s dětmi
 • nastavení komunikace mezi rodiči
 • sladění výchovného stylu
 • výběr škol a volnočasových aktivit
 • styk s prarodiči
 • a další...