REALIZOVANÉ PROJEKTY ZA PODPORY EU 

MEDIAČNÍ CENTRUM

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi, které chce zužitkovat v nové službě „Mediačního centra“. V případě rozvodu/rozchodu rodičů, partnerů (CS) a poskytnout CS rychlou a efektivní pomoc při řešení složitých rodinných situací formou mediace. Služba je zaměřena na zvyšování kompetencí CS, kteří prostřednictvím náhledu na vlastní situaci, uvědomováním si vlastních pozic, potřeb a emocí budou schopni se dohodnout na perspektivním postupu. Pilotní ověření po dobu dvou let bude zapojena CS v počtu 390 osob. Součástí projektu bude realizace a ověření metodiky služby.

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink rodinné facilitace poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám. Pilotní ověření v předkládaném projektu bude vyškolena CS v počtu 55, které vstoupí do programu a získají osvědčení. Součástí projektu bude realizace příručky „Rodinná facilitace“.

Datum zahájení: 01. 07. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2023

MEDIACE - CESTA K POSILOVÁNÍ RODINNÝCH KOMPETENCÍ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011275

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi v případě rozvodu/rozchodu rodičů (CS) a navrhnout spolupráci s aktéry (především OSPODy v Praze) novou službu "Využití mediace jako nástroje pro řešení potřeb dětí". Její pilotní ověření v předpokládaném projektu na CS v počtu 500 osob může představovat významný posun v rozvoji této služby včetně možného řešení jako sociální služby. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021

PROJEKT BYL UKONČEN

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ OSPOD V MEDIACI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011290

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink mediační práce s rodinami a dětmi v případě rozvodu/rozchodu rodičů a navrhnout ve spolupráci s aktéry novou službu "Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci". Její pilotní ověření v předkládaném projeketu na CS v počtu 200 osob může představovat významný posun v rozvoji této služby včetně možného řešení jako akredit. vzdělávání. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021

PROJEKT BYL UKONČEN

31.8.2021 jsme ukončili projekt „Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011290, který byl určen pro sociální pracovníky pražských OSPOD.  V průběhu realizaci projektu jsme spolupracovali s 15 OSPODy

OSPOD Praha 1, OSPOD Praha 2, OSPOD Praha 3, OSPOD Praha 4, OSPOD Praha 5, OSPOD Praha 6, OSPOD Praha 7, OSPOD Praha 8, OSPOD Praha 9, OSPOD Praha 10, OSPOD Praha 11, OSPOD Praha 13, OSPOD Praha 16, OSPOD Praha 20, OSPOD Praha 22.

Plánované výstupy projektu byla naplněny, připravili jsme Metodiku nové služby „Podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám“, která reflektuje i nové formy práce s pracovníky OSPOD v době pandemie a evaluaci projektu jsme uzavřeli závěrečnou evaluační zprávou. Celkem bylo proškoleno 109 osob v kurzu Praktický kurz rodinného mediátora.

Podstatné je, že jsme v průběhu realizace projektu vytvořili předpoklady pro pokračování spolupráce s OSPODy, akreditujeme kurzy zaměřené na mediaci a současně bude k dispozici příručka se základními informacemi.

Můžeme tedy konstatovat, že projekt byl naplněn dle předpokladu.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ OSPOD VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V MEDIACI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít zkušeností v oblasti školení pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v mediaci a připraví pro ně nový program/službu, jak pracovat s rodinami a dětmi z mimopražských/venkovských oblastí v případě rozchodu/rozvodu. Pilotáž nové služby "Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci" se bude týkat min. 100 osob a může představovat základ pro řešení akreditovaného vzdělávání. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021

PROJEKT BYL UKONČEN

31.8.2021 jsme ukončili projekt „Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473, který byl určen pro sociální pracovníky mimopražských OSPOD.  V průběhu realizaci projektu jsme spolupracovali se 17 OSPODy.

Uherské Hradiště, Hradec Králové, Brandýs nad Labem, Blansko, Kolín, Dobříš, Příbram, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Kralupy nad Vltavou, Vlašim, Benešov, Rakovník, Beroun, Turnov, Liberec, České Budějovice.

Plánované výstupy projektu byly naplněny. Připravili jsme jednak Metodiku nové služby „Podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám“, která reflektuje i nové formy práce s pracovníky OSPOD v době pandemie, dále jsme sestavili Metodickou příručku mediace pro sociální pracovníky a evaluaci projektu jsme uzavřeli závěrečnou evaluační zprávou. Celkem bylo proškoleno 86 osob v kurzu Praktický kurz rodinného mediátora.

Podstatné je, že jsme v průběhu realizace projektu vytvořili předpoklady pro pokračování spolupráce s OSPODy, akreditujeme kurzy zaměřené na mediaci a současně bude k dispozici příručka se základními informacemi.

Můžeme tedy konstatovat, že projekt byl naplněn dle předpokladu.