SPOLEČNÉ RODIČOVSTVÍ

Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001983

Kappa Beta Institut, z.s. projektem reaguje na náročnost rozvodového procesu v ČR a absenci
komplexní podpory pro rodiny s dětmi v krizi. Pod vedením designéra služeb komplexně
zmapujeme celý proces, jeho aktéry, zjistíme a ověříme potřeby všech zúčastněných (zejména
rodin a dětí) a společně definujeme designové výzvy, pro které následně budeme za využití
zahraniční praxe navrhovat nová a lepší řešení/prototypy práce s rodinami s dětmi v krizi, která
budou závěrem projektu pilotně otestována a vyhodnocena (nebo iterována a testována znovu).

Datum Zahájení: 1. 5. 2023
Předpokládané ukončení projektu: 31. 05. 2024