KURZY RODINNÉ FACILITACE

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

Název projektu: Mediační centrum

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi, které chce zužitkovat v nové službě „Mediačního centra“. V případě rozvodu/rozchodu rodičů, partnerů (CS) a poskytnout CS rychlou a efektivní pomoc při řešení složitých rodinných situací formou mediace. Služba je zaměřena na zvyšování kompetencí CS, kteří prostřednictvím náhledu na vlastní situaci, uvědomováním si vlastních pozic, potřeb a emocí budou schopni se dohodnout na perspektivním postupu. Pilotní ověření po dobu dvou let bude zapojena CS v počtu 390 osob. Součástí projektu bude realizace a ověření metodiky služby.

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink rodinné facilitace poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám. Pilotní ověření v předkládaném projektu bude vyškolena CS v počtu 55, které vstoupí do programu a získají osvědčení. Součástí projektu bude realizace příručky „Rodinná facilitace“.

NABÍDKA KURZŮ RODINNÉ FACILITACE

Nabízíme pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, pracovníkům soudů, advokátům, psychologům, zaměstnancům veřejné správy a pedagogům jedinečnou možnost vzdělávacích kurzů. Všechny zde námi nabízené kurzy jsou maximálně přizpůsobeny vašim potřebám a jsou TYTO KURZY PRO VÁS ZCELA ZDARMA.

PROPOZICE KURZU

Komu je kurz určen:Kurz je určen pro pracovníky OSPOD, sociální pracovníky a pracovníky soudů.
Časové rozmezí:Dvakrát tři dny, 9:00 – 16:30
Místo konání:Na pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy v prostorách Školy mediace
Garantem kurzu:Je Ing. Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 2 třídenní moduly. Tento kurz je základem pro praktické využívání rodinné facilitace. Kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro organizace a vedení rodinné facilitace. Na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování.

VYPSANÉ TERMÍNY KURZU

AKTUÁLNĚ PRO VÁS KURZ RODINNÉ FACILITACE PŘIPRAVUJEME. TERMÍNY PRO ROK 2022 BUDOU VYPSÁNY NA TĚCHTO STRÁNÁCH. DOPORUČUJEME VÁM PRO VAŠI ÚČAST NA KURZU SLEDOVAT TYTO STRÁNKY, NEBO VYPLŇTE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ A MY VÁS S VYPSANÝMI TERMÍNY BUDEME SAMI KONTAKTOVAT.