KURZY RODINNÉ FACILITACE

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

Název projektu: Mediační centrum

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi, které chce zužitkovat v nové službě „Mediačního centra“. V případě rozvodu/rozchodu rodičů, partnerů (CS) a poskytnout CS rychlou a efektivní pomoc při řešení složitých rodinných situací formou mediace. Služba je zaměřena na zvyšování kompetencí CS, kteří prostřednictvím náhledu na vlastní situaci, uvědomováním si vlastních pozic, potřeb a emocí budou schopni se dohodnout na perspektivním postupu. Pilotní ověření po dobu dvou let bude zapojena CS v počtu 390 osob. Součástí projektu bude realizace a ověření metodiky služby.

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink rodinné facilitace poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám. Pilotní ověření v předkládaném projektu bude vyškolena CS v počtu 55, které vstoupí do programu a získají osvědčení. Součástí projektu bude realizace příručky „Rodinná facilitace“.

NABÍDKA KURZŮ RODINNÉ FACILITACE

Nabízíme pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, pracovníkům soudů, advokátům, psychologům, zaměstnancům veřejné správy a pedagogům jedinečnou možnost vzdělávacích kurzů. Všechny zde námi nabízené kurzy jsou maximálně přizpůsobeny vašim potřebám a jsou TYTO KURZY PRO VÁS ZCELA ZDARMA.

PROPOZICE KURZU

Komu je kurz určen:Kurz je určen pro pracovníky OSPOD, sociální pracovníky a pracovníky soudů.
Časové rozmezí:8:30 – 16:00
Místo konání:Na pěšinách 89/66, Praha - Kobylisy v prostorách Školy mediace
Garantem kurzu:Je Ing. Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka, předsedkyně zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a České advokátní komise pro zkoušky mediátora.
Propozice:Jedná se o 3 denní kurz. Tento kurz je základem pro praktické využívání rodinné facilitace. Kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro organizace a vedení rodinné facilitace. Na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování.

VYPSANÉ TERMÍNY KURZU

AKTUÁLNÍ TERMÍNY PRO KURZ RODINNÉ FACILITACE:

 

                                                         V roce 2022: kapacita je již plně obsazena

                           

                                                         V roce 2023: kapacita je již plně obsazena

                                                                                 

 

 

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192

KURZ FACILITACE