PRAŽSKÉ MEDIAČNÍ CENTRUM

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi v případě rozvodu/rozchodu rodičů (CS) a navrhnout spolupráci s aktéry (především OSPODy v Praze) novou službu "Využití mediace jako nástroje pro řešení potřeb dětí". Její pilotní obvěření v předpokládaném projektu na CS v počtu 500 osob může představovat významný posun v rozvoji této služby včetně možného řešení jako sociální služby. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021


Otevírací doba centra:

Pondělí: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Úterý: 13:00 - 16:00

Kappa Beta Institut, z.s.

+420 739 081 412

info@kappabetainstitut.cz


PROGRAM BEZPLATNÉ RODINNÉ MEDIACE JE URČENA KLIENTŮM KTEŘÍ SPLŇUJÍ TYTO KRITÉRIA:

  • vaši situace řeší OSPOD v Hlavním městě Praha
  • máte rozhodnutí o přiznání nároku na přídavky na děti

NESPLŇUJETE KRITÉRIA BEZPLATNÉHO PROGRAMU MEDIACE? RÁDI VÁM POSKYTNEME DALŠÍ MEDIAČNÍ SLUŽBY. PRO VÍCE INFORMACÍ PŘEJDĚTE NA:

www.katerinabelkova.cz

MEDIÁTOR JE PROSTŘEDNÍK MEZI RODIČI, KTERÝM POMÁHÁ ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:

  • rozvod / rozchod rodičů
  • výživné na děti
  • úprava styku s dětmi
  • nastavení komunikace mezi rodiči
  • sladění výchovného stylu
  • výběr škol a volnočasových aktivit
  • styk s prarodiči
  • a další...