Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011290

Název projektu: Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink mediační práce s rodinami a dětmi v případě rozvodu/rozchodu rodičů a navrhnout ve spolupráci s aktéry novou službu "Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci". Její pilotní ověření v předkládaném projeketu na CS v počtu 200 osob může představovat významný posun v rozvoji této služby včetně možného řešení jako akredit. vzdělávání. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021


NABÍDKA KURZŮ PRO PRAHU

Nabízíme pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, pracovníkům soudů, advokátům, psychologům, zaměstnancům veřejné správy a pedagogům z Prahy jedinečnou možnost vzdělávacích kurzů. Všechny zde námi nabízené kurzy jsou maximálně přizpůsobeny vašim potřebám a jsou TYTO KURZY PRO VÁS ZCELA ZDARMA:

 • Kurzy jsou pro pracovníky OSPOD, sociální pracovníky, pracovníky soudů, advokáty, psychology, zaměstnanci veřejné správy a pedagogy z Prahy ZCELA ZDARMA
  pro více informací nás neváhejte kontaktovat
 • Všechny kurzy jsou zaměřeny na praktické a efektivní využití mediace jako metody pro řešení konfliktů
 • Naše kurzy mají silný psychologický základ, který umožní účastníkům proniknout do hlubších souvislostí a nezůstat pouze na povrchu
 • Orientace na budoucnost a na řešení
 • Během kurz se zaměřujeme na fázi vyjednání dohody. Této fázi je věnován velký časový prostor a každý z účastníků má dostatečný prostor pro praktický nácvik
 • Na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurz

 • 1
  Praktický kurz rodinného mediátora (6 dnů)
 • Budete umět používat techniky aktivního naslouchání
 • Získáte mediační znalosti, techniky a dovednosti
 • Budete umět vést mediaci
 • Naučíte se profesionálně vyjednávat
 • Na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurz