PRAŽSKÉ MEDIAČNÍ CENTRUM

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011275

Název projektu: Mediace - cesta k posilování rodinných kompetencí

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti mediace s rodinami a dětmi v případě rozvodu/rozchodu rodičů (CS) a navrhnout spolupráci s aktéry (především OSPODy v Praze) novou službu "Využití mediace jako nástroje pro řešení potřeb dětí". Její pilotní ověření v předpokládaném projektu na CS v počtu 500 osob může představovat významný posun v rozvoji této služby včetně možného řešení jako sociální služby. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021


Otevírací doba centra:

Pondělí: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Úterý: 13:00 - 16:00

Kappa Beta Institut, z.s.

+420 739 081 412

info@kappabetainstitut.cz


PROGRAM BEZPLATNÉ RODINNÉ MEDIACE JE URČENA KLIENTŮM KTEŘÍ SPLŇUJÍ TYTO KRITÉRIA:

 • vaši situace řeší OSPOD v Hlavním městě Praha
 • příjmy rodiny jsou nižší než tyto:
 • 1 dítě: celkový příjem do 30.000,- Kč měsíčně
 • 2 děti: celkový příjem do 35.000,- Kč měsíčně
 • 3 děti: celkový příjem do 40.000,- Kč měsíčně
 • 4 děti: celkový příjem do 45.000,- Kč měsíčně

NESPLŇUJETE KRITÉRIA BEZPLATNÉHO PROGRAMU MEDIACE? RÁDI VÁM POSKYTNEME DALŠÍ MEDIAČNÍ SLUŽBY. PRO VÍCE INFORMACÍ PŘEJDĚTE NA:

www.katerinabelkova.cz

MEDIÁTOR JE PROSTŘEDNÍK MEZI RODIČI, KTERÝM POMÁHÁ ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:

 • rozvod / rozchod rodičů
 • výživné na děti
 • úprava styku s dětmi
 • nastavení komunikace mezi rodiči
 • sladění výchovného stylu
 • výběr škol a volnočasových aktivit
 • styk s prarodiči
 • a další...