registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473


NABÍDKA KURZŮ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Nabízíme pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům a pracovníkům soudů ze Středočeského kraje jedinečnou možnost vzdělávacích kurzů. Všechny zde námi nabízené kurzy jsou maximálně přizpůsobeny vašim potřebám:

 • Kurzy jsou pro pracovníky OSPOD, sociální pracovníky a pracovníky soudů Středočeského kraje ZCELA ZDARMA
  pro více informací nás neváhejte kontaktovat
 • Všechny kurzy jsou zaměřeny na praktické a efektivní využití mediace jako metody pro řešení konfliktů
 • Naše kurzy mají silný psychologický základ, který umožní účastníkům proniknout do hlubších souvislostí a nezůstat pouze na povrchu
 • Orientace na budoucnost a na řešení
 • Během kurz se zaměřujeme na fázi vyjednání dohody. Této fázi je věnován velký časový prostor a každý z účastníků má dostatečný prostor pro praktický nácvik
 • Na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurz

 • 1
  Praktický kurz rodinného mediátora (6 dnů)
 • Budete umět používat techniky aktivního naslouchání
 • Získáte mediační znalosti, techniky a dovednosti
 • Budete umět vést mediaci
 • Naučíte se profesionálně vyjednávat
 • Na konci kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurz