VZDĚLÁVACÍ INSTITUT MEDIACE Z PROJEKTŮ EU

Kappa Beta Institutu, z.s. se dále podařilo získat projekty na vzdělávání pracovníků veřejné správy, které podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci

registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011473

Pro koho jsou kurzy určeny:

  • pracovníci OSPOD Středočeského kraje
  • sociální pracovníci Středočeského kraje
  • pracovníci soudů Středočeského kraje

TYTO KURZY JSOU PRO VÁS ZCELA ZDARMA

Nejbližší termín kurzu začínají:

21.9.2020

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít zkušeností v oblasti školení pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v mediaci a připraví pro ně nový program/službu, jak pracovat s rodinami a dětmi z mimopražských/venkovských oblastí v případě rozchodu/rozvodu. Pilotáž nové služby "Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci" se bude týkat min. 100 osob a může představovat základ pro řešení akreditovaného vzdělávání. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021


Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci

registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011290

Pro koho jsou kurzy určeny:

  • pracovníci OSPOD Hlavního města Prahy
  • sociální pracovníci Hlavního města Prahy
  • pracovníci soudů Hlavního města Prahy

TYTO KURZY JSOU PRO VÁS ZCELA ZDARMA

Nejbližší termín kurzu začínají:

7.9.2020

KAPPA BETA INSTITUT, Z.S. chce využít dosavadních zkušeností v oblasti školení OSPOD v Praze zaměřených na trénink mediační práce s rodinami a dětmi v případě rozvodu/rozchodu rodičů a navrhnout ve spolupráci s aktéry novou službu "Vzdělávání pracovníků OSPOD v mediaci". Její pilotní ověření v předkládaném projketu na CS v počtu 200 osob může představovat významný posun v rozvoji této služby včetně možného řešení jako akredit. vzdělávání. Součástí projektu bude realizace komunikační strategie inovace.

Datum zahájení: 01. 09. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021